schindler

audit. daně. poradenství

audit

Ověření účetní závěrky společností, kterým povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z obchodního zákoníku, zákona o účetnictví nebo jiných předpisů, případně společností, které si ověření účetní závěrky nechají provést z vlastního zájmu nebo zájmu akcionářů nebo společníků. Audit je prováděn dle mezinárodních auditorských standardů. Auditor ve zprávě auditora vyjádří názor nezávislého auditora na účetní závěrku. Součástí auditorských prací je též ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

více...

daně

Poskytuji širokou paletu služeb daňového poradenství; od posuzování daňových dopadů zamýšlených operací přes zpracování a podání daňových přiznání a zastupování klientů před finančními úřady, až k aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění a poradenství při zřízení stálých provozoven a organizačních složek.


více...

přezkum
hospodaření

Na základě § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost požádat o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.

více...

o mně

Jsem statutárním auditorem od roku 1996 a daňovým poradcem od roku 2000. Svoji činnost vykonávám jako samostatný auditor – fyzická osoba; v minulosti jsem pracoval jako manager, senior manager a  partner v auditorských společnostech se zahraniční účastí orientovaných na zahraniční klienty, především z německé jazykové oblasti. Mám dlouholeté zkušenosti s ověřováním účetních závěrek dle českých předpisů, HGB (UGB) a IFRS u velkých a středních společností v oblastech výroby a služeb.


aktuality

27.12.2012

Zvýšení DPH o jeden procentní bod na 15 a 21 procent bude od nového roku platit. Prezident Václav Klaus v pátek podepsal daňový balíček a rozpočtová pravidla. Novela kromě vyšší DPH přináší také konec zelené daně nebo daňových úlev pro pracující důchodce. Schválená norma dále zavádí sedmiprocentní daň pro občany s příjmy nad 100 tisíc korun měsíčně, která bude platit pouze jeden rok. Současné výdajové paušály u OSVČ zůstanou podle balíku zachované, ale výše daňových odpočtů u 30 a 40procentních paušálů bude omezená příjmem v hodnotě dvou milionů korun, tito živnostníci tak maximálně uplatní ve výdajích 600, respektive 800 tisíc korun. OSVČ, kteří se rozhodnou využít paušály, přijdou o některé slevy, například o daňové zvýhodnění na vyživované dítě, či slevu na manžela nebo manželku s žádným nebo nízkým příjmem.

více...

Moje služby zahrnují samozřejmě rovněž poradenství při přeměnách (fúze, rozdělení, odštěpení apod.) nebo operacích s podnikem (vklad, prodej, pronájem).Právní služby na nejvyšší úrovni Vám může zajistit  renomovaná pražská advokátní kancelář.V případě zájmu o vedení účetnictví nebo daňové evidence Vám doporučím osvědčené účetní firmy podle Vašich místních a cenových preferencí.