schindler

audit. daně. poradenství

audit
- ověřování účetních závěrek,  konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv sestavených jak podle českých účetních předpisů, tak i podle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
- sestavení reportovacích balíčků pro účely koncernové konsolidované závěrky

- ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů

- ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou s klientem  (např. kontrola správnosti a úplnosti informací připravených pro potenciální investory v rámci due diligence
- ověřování správnosti účetnictví projektů financovaných prostřednictvím dotací