schindler

audit. daně. poradenství

Daňový kalendář 2012

LISTOPAD

pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012
pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012
pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012

zdroj: www.mfcr.cz