schindler

audit. daně. poradenství

audit

Ověření účetní závěrky společností, kterým povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z obchodního zákoníku, zákona o účetnictví nebo jiných předpisů, případně společností, které si ověření účetní závěrky nechají provést z vlastního zájmu nebo zájmu akcionářů nebo společníků. Audit je prováděn dle mezinárodních auditorských standardů. Auditor ve zprávě auditora vyjádří názor nezávislého auditora na účetní závěrku. Součástí auditorských prací je též ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

více...

daně

Poskytuji širokou paletu služeb daňového poradenství; od posuzování daňových dopadů zamýšlených operací přes zpracování a podání daňových přiznání a zastupování klientů před finančními úřady, až k aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění a poradenství při zřízení stálých provozoven a organizačních složek.


více...

přezkum
hospodaření

Na základě § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost požádat o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.

více...

o mně

Jsem statutárním auditorem od roku 1996 a daňovým poradcem od roku 2000. Svoji činnost vykonávám jako samostatný auditor – fyzická osoba; v minulosti jsem pracoval jako manager, senior manager a  partner v auditorských společnostech se zahraniční účastí orientovaných na zahraniční klienty, především z německé jazykové oblasti. Mám dlouholeté zkušenosti s ověřováním účetních závěrek dle českých předpisů, HGB (UGB) a IFRS u velkých a středních společností v oblastech výroby a služeb.


aktuality

7.11.2012

Poslanecká sněmovna dnes prohlasovala daňový balíček, který přinese velké změny ve zdanění především fyzických osob. Po jeho pravděpodném vrácení senátem zpět poslanecké sněmovně bude o zákonu hlasováno znovu. Samozřejmě, poslední slovo bude mít ještě prezident.

více...

Moje služby zahrnují samozřejmě rovněž poradenství při přeměnách (fúze, rozdělení, odštěpení apod.) nebo operacích s podnikem (vklad, prodej, pronájem).Právní služby na nejvyšší úrovni Vám může zajistit  renomovaná pražská advokátní kancelář.V případě zájmu o vedení účetnictví nebo daňové evidence Vám doporučím osvědčené účetní firmy podle Vašich místních a cenových preferencí.